KRAJEVNA ORGANIZACIJA ZDRUŽENJA BORCEV ZA VREDNOTE NOB PRAGERSKO

KOLODVORSKA UL. 3

2331 PRAGERSKO


Št. računa: SI56 0443 00000 394 807

 

Predsednik: Zvonko Vivod

LOGO:

OPIS:

Krajevna organizacija združenja borcev za vrednote NOB Pragersko ima dolgoletno tradicijo; leta 1947 so jo ustanovili udeleženci NOV 1941–1945 iz našega kraja. Ker je aktivnih udeležencev NOB vedno manj, vabimo medse ljudi, ki mislijo podobno kot mi in so pripravljeni vrednote NOB utrjevati.  Prva skrb nam je negovanje domoljubja, uporništva, protifašizma, solidarnosti, humanih medsebojnih odnosov in tovarištva, vrednot, ki so se najneposredneje in najdosledneje izrazile v NOB 1941–1945, v boju za severno mejo po koncu 1. svetovne vojne in v vojni za osamosvojitev Slovenije leta 1991.

Druga naloga je skrb za spomenik in grobišče NOB pri osnovni šoli.  Spomenik je posvečen šestim borcem, šestim talcem in osmim internirancem. Prvi so darovali svoja življenja člani prve odporniške skupine na Pragerskem. Tri – brata Maksa in Franca Bergleza ter Franca Bizjaka – so okupatorji ustrelili 10. oktobra 1941 v Šoštanju, tri – Leopolda Čopa, Alojza Prenerja in Mirka Kaca – 30. oktobra 1941 v Mariboru. V spomin na te tragične dogodke KS Pragersko-Gaj praznuje svoj krajevni praznik.

 

Del spominskega obeležja na obdobje NOB na Pragerskem je tudi grobišče. Za spomenikom so v odprtini zidu iz granita žare petih talcev.