Izvedba ureditve vozlišča z ureditvijo železniške postaje Pragersko

admin, 27.09.2017 - 12:39

Naročnik, Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo oddaja javno naročilo. Vse, ki so zainteresirani za pridobitev naročila, vabi k oddaji ponudbe.

Več na naslovu: http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-17-300145/narocilo.html