JAVNI RAZPIS - pridobitev neprofitnega stanovanja v najem

admin, 27.02.2018 - 15:34

 

V prilogi objavljamo razpis za ugotovitev upravičencev za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem in vlogo za pridobitev neproffitnega stanovanja v najem.         

 

Obrazci se dobijo tudi v sprejemni pisarni Občine Slovenska Bistrica, na njih pa so navedene vse priloge, ki jih je potrebno priložiti.

Popolne vloge s prilogami za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem se oddajo v sprejemni pisarni Občine Slov. Bistrica, Kolodvorska 10, Slovenska Bistrica najkasneje do 20. 03. 2018.  

Prednostna lista upravičencev za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem bo objavljena na spletni strani Občine Slovenska Bistrica najkasneje v 90 dneh po objavi razpisa.

 

Pojasnila v zvezi z razpisom lahko dobite na oddelku za gospodarstvo Občine Slov. Bistrica, Trg svobode 5, Slov. Bistrica, ali po telefonu 02 843 28 36 (Mira Zorič).