JAVNO NAROČILO gradnje po odprtem postopku

admin, 02.08.2018 - 12:31


Na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, v nadaljevanju ZJN-3), Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica (v nadaljevanju: naročnik), vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila »Nadgradnja prostorov za izvajanje preventivnih programov v Zdravstvenem domu Slovenska Bistrica in ordinacij «, objavljenega na portalu javnih naročil.

 

JAVNO NAROČILO
Nadgradnja prostorov za izvajanje preventivnih programov v Zdravstvenem domu Slovenska Bistrica in ordinacij

 

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila je dostopna na http://www.slovenska-bistrica.si/objava/146435