Predlogi za priznanja Krajevne skupnosti Pragersko – Gaj

admin, 16.04.2019 - 11:43

Na podlagi 10. člena Pravilnika o priznanjih KS Pragersko – Gaj ter sprejetim sklepom Sveta KS Pragersko – Gaj, pozivamo krajane KS Pragersko-Gaj, podjetja, društva, zavode ter druge organizacije, dejavne na področju Krajevne skupnosti Pragersko – Gaj, da podajo predloge za priznanja Krajevne skupnosti Pragersko – Gaj in sicer:

- priznanje Krajevne skupnosti Pragersko – Gaj,

- plaketa Krajevne skupnosti Pragersko – Gaj,

- zlatnik Krajevne skupnosti Pragersko – Gaj.