Informacija o varnostnih in zaščitnih ukrepih ob morebitnem pojavu koronavirus-a

admin, 26.02.2020 - 14:38

Župan dr. Ivan Žagar se je s podžupanom Stanislavom Mlakarjem ter predstavniki Občinskega gasilskega poveljstva, Rdečega križa Slovenska Bistrica, Karitasa Slovenska Bistrica, Policijske postaje Slovenska Bistrica, Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Slovenska Bistrica, Makole in Poljčane in Komunale Slovenska Bistrica srečal na informativnem sestanku z direktorico Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica, Jožefo Lešnik Hren in poveljnikom Civilne zaščite, Brankom Hojnikom, ki sta podala informacije o varnostnih in zaščitnih ukrepih ob morebitnem pojavu koronavirus-a (SARS-CoV-") tudi na našem območju.

V nadaljevanju na  povezavi najdete povezavo do spletne stran Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica z informacijami kako ravnati, če pri sebi prepoznate znake koronavirus –a  (SARS-CoV-2).