OBVESTILO - ocenjevanje škode na stvareh zaradi posledic potresa 29.12.2020

admin, 05.02.2021 - 17:45

Občina Slovenska Bistrica poziva občanke in občane Občine Slovenska Bistrica, ki so utrpeli škodo zaradi posledic potresa 29.12.2020 in le te še niso prijavili, da to storijo najkasneje do torka 09.02.2021.

S sklepom Ministrstva za obrambo, Uprave republike Slovenije za zaščito in reševanje številka 844-4/2021-10-DGZR z dne 15.01.2021 se je začel postopek ocenjevanja škode na stvareh zaradi posledic potresa 29.12.2020 in sicer:
1. Lokalno infrastrukturo prijavljajo in ocenjujejo pristojne občinske službe.
2. Škodo na objektih zaradi potresa se prijavi na posebnih obrazcih, ki se dobijo v sprejemni pisarni Občine Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, oziroma so objavljeni v prilogi (obrazec 3 - ocena škode na stavbah, povzročene po naravni nesreči, obrazec 4 - ocena delne škode na stavbah, povzročene po naravni nesreči).

Izpolnjeni obrazci morajo biti posredovani na občino Slovenska Bistrica do torka, 09.02.2021.

 

Več je dosegljivo TUKAJ