Obvestilo - zabojnik za zbiranje papirja pri OŠ na Pragerskem

admin, 09.04.2022 - 10:54

 

Spoštovane krajanke in krajani!

Učenci 9. razreda podružnične šole na Pragerskem, ki letos zaključujejo osnovno šolo, se pripravljajo na valeto. Odločili so se, da si bodo za valeto z zbiranjem odpadnega papirja tudi sami prislužili nekaj denarja. Zelo se trudijo in pobirajo papir tudi po kraju ter ga odlagajo v zato namenjen zabojnik ob telovadnici šole.

V ta zabojnik, namenjen za »šolsko akcijo zbiranja papirja« sodijo le stari časopisi, revije in reklame. V kolikor so zraven navedenega v zabojniku tudi karton, knjige in druge stvari, takšen papir ne ustreza predpisani kvaliteti za šolsko akcijo zbiranja papirja, ampak se šteje za mešan odpadni papir, ki  pa ga odjemalec ne plača.

Da bi kvaliteta zbranega papirja v zabojniku ustrezala dogovorjeni kvaliteti, učenci redno pregledujejo zabojnik in izločajo odpadke, ki vanj ne sodijo.

Spoštovani krajani, obveščamo vas, da zabojnik, ki je postavljen pri telovadnici šole postavljen skozi vse leto, ni namenjen zbiranju odpadkov in vas hkrati naprošamo, da vanj ne odlagate drugega kot papir, ki vanj sodi, saj bo sicer ves trud učencev, ki izvajajo šolsko akcijo zbiranja papirja, zaman.

Pokažimo, da nam ni vseeno za naše otroke in bodimo jim vzgled. 

Hvala za razumevanje in sodelovanje.

                                                                                                                      Ravnateljica

                                                                                                                      Danica Veber, spec.