Kanalizacija

admin, 26.01.2014 - 21:47

Obveščamo vas, da so se na Pragerskem in Gaju pričela dela za kanalizacijski sistem. Pojavljale se bodo občasne zapore cestišč zato pozivamo krajane za strpnost in razumevanje. O pomembnih dogodkih vas bomo sproti obveščali. Na raznih odsekih, kjer je odvodnjavanje z meteorno vodo v slabem stanju ali je dotrajano so se pričela dela z izdelavo nove meteorne kanalizacije. Več podrobnosti o prikloku na te sisteme vam bomo sporočili, ko bomo od pristojnih pridobili informacije.

Izdelava nove meteorne kanalizacije se predvideva v naslednjih ulicah na posameznih odsekih se dela že izvajajo:

Prešernova ulica,

Potrčeva, Murnova,  Šarhova- Gaj

Čopova ulica, del Ul. Bratov Berglez, del Ul. Karla Paja - Pragersko

Svet KS Pragersko- Gaj