Stališča do pripomb zazidalnega načrta na Pragerskem

admin, 21.07.2015 - 15:59

Stališča do pripomb in predlogov v postopku sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu na Pragerskem

 

Svet krajevne skupnosti Pragersko - Gaj je podal predlog za spremembe zazidalnega načrta na delu kraja Pragersko.

 

Nato je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 5. redni seji dne 2.7.2015 sprejel dokument Stališča do pripomb in predlogov v postopku sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu individualne stanovanjske cone na Pragerskem.