Rekonstrukcija železniške postaje Pragersko

admin, 21.08.2015 - 08:33

 

Železniška postaja Pragersko je pomembno železniško vozlišče, ki leži na stičišču dveh vseevropskih koridorjev: V., ki povezuje Benetke preko Ljubljane z Budimpešto, in X., ki se proti severu povezuje z zmogljivimi daljinskimi železniškimi povezavami v smeri od Zidanega Mosta do Maribora in naprej proti Dunaju.

Ker je vozlišče z železniško postajo Pragersko zastarelo, predvideni ukrepi obsegajo predvsem optimizacijo tehnologije železniškega prometa, ki bo omogočala maksimalno zmogljivost vozlišča, ureditev in posodobitev železniške postaje ter ureditev cest in nadomestitev nivojskih z izven nivojskimi prehodi.

Aktivnosti na tem projektu obsegajo postopke pridobivanja zemljišč za gradnjo, priprave investicijske in projektne dokumentacije, nadzor nad gradnjo ter druga svetovalna in inženirska opravila, potrebna za dokončanje investicije.

Posodobitev postaje je potrebna tudi zaradi zagotavljanja ustreznega priključevanja na železniško progo Pragersko–Ormož–Hodoš, kjer je projekt modernizacije proge v zaključni fazi.