Javni razpis za ugotovitev upravičencev za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v občini SB

admin, 26.02.2016 - 17:14

OBČINA SLOVENSKA BISTRICA, Kolodvorska 10 - 2310 Slovenska Bistrica na podlagi 87. in 90. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS št. 69/2003, 57/2008 in 87/2011) ter Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem ( Uradni list RS št 14/2004, 34/2004, 62/2006, 11/2009, 81/2011 in 47/2014) objavlja