Javni razpis za ohranjanje in razvoj kmetijstva na območju občine Slovenska Bistrica za leto 2016

admin, 22.03.2016 - 06:31

Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Slovenska Bistrica za programsko obdobje 2015-2020 (Uradni list RS 55/15), Mnenja o skladnosti sheme državnih pomoči, št. priglasitve: K-BE058-5884250-2015 izdanega s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Mnenja o skladnosti sheme de minimis pomoči »Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v Občini Slovenska bistrica«, št. priglasitve:M001-5884250-2015 izdanega s strani Ministrstva za finance in Odloka o proračunu občine Slovenska Bistrica za leto 2016 (Uradni list RS št. 15/16), objavlja Občina Slovenska Bistrica

JAVNI RAZPIS sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva na območju občine Slovenska Bistrica za leto 2016.

 

Vse ostale informacije, dokumente in priloge najdete na dostopu: http://www.slovenska-bistrica.si/razpis/4292

 

 

Krajevna skupnost Pragersko - Gaj