Razpis - sofinanciranje društev upokojencev

admin, 18.05.2016 - 11:50

Občina Slovenska Bistrica, Oddelek za družbene dejavnosti, na osnovi Pravilnika o sofinanciranju društev upokojencev iz proračuna Občine Slovenska Bistrica (Ur.l.RS, št. 55/13, 34/15) obvešča društva upokojencev, da je javni razpis za sofinanciranje društev upokojencev iz proračuna Občine Slovenska Bistrica v letu 2016 objavljen na spletnih straneh Občine Slovenska Bistrica, na naslovu: www.slovenska – bistrica.si.

Kandidati za sredstva tega razpisa se prijavijo na razpis z izpolnjenimi obrazci razpisne dokumentacije in z vsemi zahtevanimi prilogami.

Kandidati lahko razpisno dokumentacijo prejmejo v času od 17.5.2016 do 31.5.2016 v sprejemni pisarni Občine Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica. Razpisno dokumentacijo lahko zahtevajo tudi po elektronski pošti na naslov: obcina@slov-bistrica.si.

Razpisna dokumentacija je prav tako objavljena na spletni strani Občine Slovenska Bistrica, na naslovu: www.slovenska – bistrica.si.

Vse dodatno potrebne informacije lahko kandidati pridobijo na naslednjem naslovu:

OBČINA SLOVENSKA BISTRICA, Občinska uprava, Oddelek za družbene dejavnosti, Kolodvorska ulica 10, Zlatka Mlakar, tel. 02/843 28 42, fax. 02/843 28 50, e-mail.: mlakar@slov-bistrica.si.

Kandidatom priporočamo, da se za osebne konzultacije predhodno najavijo po telefonu.

 

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na naslovu: http://www.slovenska-bistrica.si/files/other/tenders/123/24347Razpisna%20dokumentacija.docx