JAVNI RAZPIS - sofinanciranje športnih programov v letu 2017

admin, 08.03.2017 - 09:08

Občina Slovenska Bistrica na podlagi  Odloka o proračunu občine Slovenska Bistrica za leto 2017 (Ur. list RS, št. 10/17), Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Slovenska Bistrica (Ur. list RS, št. 29/16) in Letnega programa športa občine Slovenska Bistrica za leto 2017, objavlja

 JAVNI RAZPIS

ZA SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH PROGRAMOV

IZ PRORAČUNA OBČINE SLOVENSKA BISTRICA V LETU 2017

ROK IN NAČIN PRIJAVE

Kandidati na razpisu svojo prijavo podajo na izpolnjenih obrazcih razpisne dokumentacije in z vsemi potrebnimi prilogami.

 

Prijavo lahko pošljejo s priporočeno pošto na naslov: OBČINA SLOVENSKA BISTRICA, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica ali vlogo oddajo osebno v sprejemno pisarno Občine Slovenska Bistrica  (Kolodvorska ulica 10,  prva stavba, pritličje - desno)

Prijava mora biti podana v zaprti kuverti. Na sprednji strani kuverte mora biti razviden pripis »NE ODPIRAJ - JAVNI RAZPIS LPŠ 2017«, na hrbtni strani pa naslov kandidata na razpisu.

 

Rok za oddajo vlog: 31.3.2017.

Razpisna dokumentacija  je na voljo:

  • v prilogi na uradni spletni strani,
  • v sprejemni pisarni Občine Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10,
  • na sedežu Zavoda za šport Slovenska Bistrica, Partizanska ulica 35, Slovenska Bistrica,
  • na sedežu Občinske športne zveze, Partizanska ulica 35,  Slovenska Bistrica.

  INFORMIRANJE KANDIDATOV

 Vse dodatno potrebne informacije lahko kandidati pridobijo na naslednjih naslovih:

  • OBČINA SLOVENSKA BISTRICA, Občinska uprava, Oddelek za družbene dejavnosti, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica, Nataša Pernat, tel. 02 843 28 40, faks 02/ 843 28 50, e-mail: natasa.pernat@slov-bistrica.si
  • JAVNI ZAVOD ZA ŠPORT SLOVENSKA BISTRICA, Partizanska ulica 35, 2310 Slovenska Bistrica, Marjan Štimec, tel. 02 80 50 680, faks 80-50-686, e-mail: zzssb@siol.net.

 Kandidatom priporočamo, da se za osebne konzultacije predhodno najavijo po telefonu.

 

Rezultati javnega razpisa se po zaključku postopka objavijo na spletni strani občine.

Javni razpis je objavljen na naslovu: http://www.slovenska-bistrica.si/files/other/news/123/64094Objava%20razpisa%20LPŠ%202017%20-%20spletna%20stran.docx

Razpisna dokumentacija je objavljena na naslovu: http://www.slovenska-bistrica.si/files/other/news/123/64095Razpisna%20dokumentacija%20LPŠ%20%20-%202017.docx