JAVNI RAZPIS - sofinanciranje ljubiteljske kulture za leto 2017

admin, 16.03.2017 - 11:26

na osnovi Pravilnika o financiranju ljubiteljske kulture na področju občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 98/05, 37/07 in 2/08) ter Programa ljubiteljske kulture občine Slovenska Bistrica za leto 2017, objavlja

 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE LJUBITELJSKE KULTURE

IZ PRORAČUNA OBČINE SLOVENSKA BISTRICA V LETU 2017

 

Kandidati na razpisu svojo prijavo podajo na izpolnjenih obrazcih razpisne dokumentacije in z vsemi potrebnimi prilogami, ki se nahajajo v prionki.

 

Prijavo lahko pošljejo s priporočeno pošto ali oddajo osebno na naslov: OBČINA SLOVENSKA BISTRICA, Kolodvorska  ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica.

Prijava mora biti podana v zaprti kuverti. Na sprednji strani kuverte mora biti razviden pripis »RAZPIS – KULTURA 2017«, na hrbtni strani pa naslov kandidata na razpisu.

Prijave morajo biti predložene najkasneje do 10. aprila 2017.

 

 

Kandidati lahko razpisno dokumentacijo prejmejo, v času od  10. 3. 2017 do 10. 4. 2017 na uradni spletni strani ali v sprejemni pisarni Občine Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, Slovenska Bistrica.
Razpisno dokumentacijo lahko zahtevate tudi po elektronski pošti na naslov: mateja.kapun@slov-bistrica.si.

 

Vse dodatno potrebne informacije lahko kandidati pridobijo v rednem delovnem času na naslovu: OBČINA SLOVENSKA BISTRICA, Oddelek za družbene dejavnosti, Kolodvorska 10, Slovenska Bistrica, Mateja Kapun, tel. 02 843 28 20, 02 843 28 37, faks 02 843 28 50.

Razpis: http://www.slovenska-bistrica.si/files/other/news/123/64301Razpis%20KULTURA%202017-spletna%20stran.doc

Razpisna dokumentacija: http://www.slovenska-bistrica.si/files/other/news/123/64302Razpisna%20dokumentacija%20%20KULTURA%202017.doc

Stališče: http://www.slovenska-bistrica.si/files/other/news/123/64303STALIŠČE.pdf