Javni poziv za podjetja s področja kulture, kreativnih industrij ali socialnih inovacij

admin, 16.03.2017 - 11:30

JAVNI POZIV za podjetja s področja kulture, kreativnih industrij ali socialnih inovacij na območju občine Slovenska Bistrica

Občina Slovenska Bistrica poziva posameznike in podjetnike, ki že imajo oziroma želijo  ustanoviti podjetje s področja kulture, kreativnih industrij ali socialnih inovacij na območju Občine Slovenska Bistrica, da izrazijo svoj interes in na občino pošljejo pisne vloge.

Namen občine je, da zainteresiranim podjetnikom nudi pomoč pri zagotavljanju  primernih poslovnih prostorov za uresničevanje njihovih ciljev in idej v lokalnem okolju ter na ta način pospeši reševanje vsaj nekaterih odprtih družbeno-ekonomskih problemov.

  I. Vsebina vloge

     Vloga mora vsebovati:

 1. Osebni podatki o vlagatelju (v primeru, ko šele ustanavlja podjetje)
 • Ime, priimek, naslov
 • Matična št.
 • Davčna št.
 • Št. trans. rač.

       2. Podatki o podjetju

 • Registracija
 • Davčna št.
 • Matična št.
 • Št. trans. rač.

       3. Opis dejavnosti

Vlagatelj mora podati podrobno predstavitev in obrazložitev podjetniške ideje oz. opisati že utečeno dejavnost v podjetju. Utemeljitev podjetniške ideje mora natančno opredeliti izhodišča, iz katerih je ideja nastala, njen pomen v smislu razvoja podjetništva, možnosti povezovanja z ostalimi podjetniški idejami ter možnost njene nadgradnje.

     4. Potreba po poslovnih prostorih

 • Opis potrebnega prostora za izvajanje dejavnosti (pisarne, prodajalne, proizvodni prostori idr.)
 • Velikost v m2
 • Ostali pogoji

II. Kriteriji

V primeru večjega števila interesentov bodo pri obravnavi imela prednost podjetja:

 • ki bodo opravljala dejavnost s področja kulture, kreativnih industrij ali socialnih inovacij,
 • katerih dejavnost je na območju občine Slovenska Bistrica ter
 • ki bodo pripravila poslovni načrt, izdelan po minimalni metodologiji.

 III. Dodatne informacije

Več informacij je mogoče dobiti osebno na Oddelku za gospodarstvo občine Slov. Bistrica: Trg svobode 5, Slovenska Bistrica, oz. po telefonu na tel. št. 02/843 02 46 (ga. Mira Zorič).

 IV. Naslov in rok za oddajo vlog

Vloge je mogoče oddati  do vključno 18. aprila 2017:

 • osebno na sedežu Oddelka za gospodarstvo – Trg svobode 5 v Slov. Bistrici
 • priporočeno po pošti na naslov Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica, Oddelek za gospodarstvo.

dr. Ivan Žagar,
župan Občine Slovenska Bistrica