SVETOVANJE OBČANOM - razlaga prostorskih aktov in možnost graditve objektov

admin, 19.05.2017 - 07:17

OBČINA SLOVENSKA BISTRICA IN UPRAVNA ENOTA SLOVENSKA BISTRICA 

uvajata skupno svetovanje občanom s področja razlage prostorskih aktov in možnosti graditve objektov na območju občine Slovenska Bistrica.


Občani bodo lahko od obeh pristojnih institucij hkrati pridobili potrebne informacije glede skladnosti predvidene gradnje s pogoji prostorskih aktov ter drugimi relevantnimi predpisi za pridobitev gradbenega dovoljenja.

S skupno svetovalno pisarno želimo občanom zagotoviti vse potrebne informacije na enem mestu, ter tako skrajšati postopke za pridobivanje potrebnih dovoljenj.

 

Svetovanje s področja preveritve možnosti gradnje se prične v torek 23. maja 2017 in bo potekalo:         

vsak torek od 13.00 do 14.30 ure

 v prostorih Upravne enote Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica, dvoriščna stavba, drugo nadstropje, v pisarni št. 204.

Zainteresirane stranke prosimo, da se za obisk predhodno naročijo na tel. (02) 805 55 54 (ga. Sonja Dežman Nemec) ali (02) 843 28 21 (ga. Janja Mlaker).