Na Ptujski cesti na Pragerskem nameščen prikazovalnik hitrosti

admin, 10.07.2017 - 22:00
Na Krajevni skupnosti Pragersko - Gaj se zelo zavedamo problematike v zvezi z varnostjo v cestnem prometu.
Z namestitvijo prikazovalnika hitrosti si želimo vse udeležence v cestnem prometu pozvati k strpnejši vožnji, nižjim hitrostim ter s tem prispevati k izboljšanju varnosti v cestnem prometu. Ranljivejše skupine, kot so otroci, starejši, pešci in kolesarji, pa obvarovati pred morebitnimi nezgodami.

Za novo pridobitev v naši Krajevni skupnosti se zahvaljujemo Občini Slovenska Bistica ter Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Slovenski Bistrici s predsednikom g. Dušanom Leskovaru na čelu. Iskrena hvala.