Dokumenti


Zapisniki sej

pdf Zapisnik 7.redne seje z dnem 24.01.2024.pdf
pdf Zapisnik 6.redne seje Sveta KS Pragersko z dne 27.11.2023.pdf
pdf 1.izredna seja 26.10.2023.pdf
pdf 5.redna seja 16.08.2023.pdf
pdf zapisnik 4.redne seje Sveta KS Pragersko - Gaj z dne 22.05.2023.pdf
pdf Zapisnik 3.redne seje Sveta KS Pragersko Gaj z dne 27.03.2023.pdf
pdf Zapisnik 2. redne seje KS Pragersko - Gaj z dne 20.01.2023.pdf
pdf Zapisnik 1. redne (konstitutivne) seje KS Pragersko - Gaj z dne 13.12.2022.pdf
pdf Zapisnik 10. redne seje Sveta krajevne skupnosti Pragersko - Gaj, 22.10.2020.pdf
pdf Zapisnik 9. redne seje Sveta krajevne skupnosti Pragersko - Gaj, 2.7.2020.pdf
pdf Zapisnik 8. redne seje Sveta krajevne skupnosti Pragersko - Gaj, 5.2.2020.pdf
pdf Zapisnik 7. redne seje Sveta krajevne skupnosti Pragersko - Gaj, 19.12.2019.pdf
pdf Zapisnik 1. izredne seje Sveta KS Pragersko - Gaj, z dne 13.11.2019.pdf
pdf Zapisnik 6. redne seje Sveta KS Pragersko - Gaj, z dne 7.11.2019.pdf
pdf Zapisnik 5. redne seje Sveta KS Pragersko-Gaj, z dne 19.7.2019.pdf
pdf Zapisnik 4. redne seje Sveta KS Pragersko-Gaj, z dne 3.4.2019.pdf
pdf Zapisnik 3. redne seje Sveta KS Pragersko-Gaj, z dne 4.3.2019.pdf
pdf Zapisnik 2. redne seje Sveta KS Pragersko-Gaj, z dne 4.1.2019.pdf
pdf Zapisnik 1. redne (konstitutivne) seje Sveta KS Pragersko-Gaj, z dne 7.12.2018.pdf
pdf Zapisnik 20. redne seje KS Pragersko - Gaj, dne 29.5.2018.pdf
pdf Zapisnik 19. redne seje KS Pragersko - Gaj, dne 27.3.2018.pdf
pdf Zapisnik 18. redne seje KS Pragersko - Gaj, z dne 21.11.2017.pdf
pdf Zapisnik 17. redne seje KS Pragersko - Gaj, z dne 19.9.2017.pdf
pdf Zapisnik 16. redne seje KS Pragersko - Gaj, z dne 6.6.2017.pdf
pdf Zapisnik 15. redne seje KS Pragersko - Gaj, z dne 1.3.2017.pdf
pdf Zapisnik 14. redne seje KS Pragersko - Gaj, z dne 25.11.2016.pdf
pdf Zapisnik 13. redne seje KS Pragersko - Gaj, z dne 14.9.2016.pdf
pdf Zapisnik 12. redne seje KS Pragersko - Gaj, z dne 19.7.2016.pdf
pdf Zapisnik 2. dopisne seja KS Pragersko - Gaj, z dne 7.6.2016.pdf
pdf Zapisnik 11. redne seje KS Pragersko - Gaj z dne 31.3.2016.pdf
pdf Zapisnik 10. redne seje Sveta krajevne skupnosti Pragersko - Gaj, 8.3.2016.pdf.pdf
pdf Zapisnik 9. redne seje sveta krajevne skupnosti Pragersko - Gaj, 10.12.2015.pdf
pdf Zapisnik 8. redne seje sveta krajevne skupnosti Pragersko - Gaj, 19.11.2015.pdf
pdf Zapisnik 5. izredne seje sveta krajevne skuponosti Pragersko - Gaj, 28.10.2015.pdf
pdf Zapisnik 4. izredne seje sveta krajevne skupnosti Pragersko - Gaj, 20.10.2015.pdf
pdf Zapisnik 3. izredne seje sveta krajevne skupnosti Pragersko - Gaj, 1.10.2015.pdf
pdf Zapisnik 7. redne seje sveta krajevne skupnosti Pragersko - Gaj, 14.9.2015.pdf
pdf Zapisnik 2. izredne seje sveta KS Pragersko - Gaj.pdf
pdf Zapisnik 6. redne seje sveta KS Pragersko - Gaj.pdf
pdf Zapisnik 5. redne seje sveta krajevne skupnosti Pragersko - Gaj, 20.03.2015.pdf
pdf Zapisnik 4. redne seje sveta KS Pragersko - Gaj, 20.1.2015.pdf
pdf Zapisnik 1. dopisne seje sveta krajevne skupnosti Pragersko - Gaj, 8.1.2014.pdf
pdf Zapisnik 3. redne seje sveta krajevne skupnosti Pragersko - Gaj, 11.12.2014.pdf
pdf Zapisnik 1. izredne seje sveta krajevne skupnosti Pragersko - Gaj, 19.11.2014.pdf
pdf Zapisnik 2. redne seje sveta KS Pragersko - Gaj 6.11.2014.pdf
pdf Zapisnik 1. redne seje sveta krajevne skupnosti Pragersko - Gaj.pdf
pdf Statut krajevne skupnosti Pragersko - Gaj_2013 _NOVI.pdf
pdf 10. izredna seja sveta KS Pragersko- Gaj 9.9.2014.pdf
pdf Zapisnik 29. redne seje sveta krajevne skupnosti Pragersko - Gaj, 03.10.2014.pdf
pdf Zapisnik 28. redne seje KS Pragersko - Gaj18.7.2014.pdf
pdf Zapisnik 27. seje sveta KS Pragersko - Gaj 2.6.2014.pdf
pdf Zapisnik 26. redne seje sveta KS Pragersko - Gaj-1.pdf
pdf Zapisnik 25. redne seje sveta KS Pragersko - Gaj.pdf
pdf Zapisnik 24.seje KS Pragersko- Gaj 10.12.2013.pdf
pdf Zapisnik 9. izredne seje 14.11.2013.pdf
pdf Zapisnik 23. redne seje 28.10.2013.pdf
pdf Zapisnik 22. seja 12.9.2013.pdf
pdf Zapisnik 21.seja 13.08.2013.pdf
pdf Zapisnik 20. redne seje sveta KS Pragersko - Gaj.pdf
pdf Zapisnik 19.seja 06.05.2013.pdf
pdf Zapisnik 18. seja 28.03.2013.pdf
pdf Zapisnik 17.seja 21.01.2013.pdf
pdf Stališča do pripomb - Jager.pdf
pdf Državni prostorski načrt za preureditev žel. postaje Pragersko.pdf
pdf Pragersko_Javno_naznanilo_22avg2012.pdf
pdf Elektrifikacija, rekonstrukcija in nadgradnja železniške proge Pragersko - Hodoš.pdf

Obrazci in vloge

pdf Pojasnilo Mercatorja 22.03.2024.pdf
pdf cenik medgeneracijski center.pdf
pdf DOPIS MERCATORJU.pdf
pdf Poročilo pregleda otroškega igrišča GAJ - 2023.pdf
jpg Ponudba za najem zemljišča za vrt.jpg
pdf Popolna zapora Ptujske ceste na Pragerskem, 10.11.2021 - sporočilo za javnost.pdf
pdf prodaja premičnega premoženja kosilnica - obrazec za ponudbo1.pdf
pdf NAMERO o prodaji premičnega premoženja.pdf
pdf Elaborat zapore ŽP Pragersko (1).pdf
pdf PRAVILNIK za dodeljevanje finančne pomoči društvom, ki so registrirana in delujejo na območju KS Pragersko - Gaj, oziroma v Občini Slovenska Bistrica.pdf
pdf OBVESTILO ZA JAVNOST- odziv Krajevne skupnosti Pragersko – Gaj na poslana elektronska sporočila in javne objave ter zapise člana Sveta Krajevne skupnosti Pragersko – Gaj, gospoda Branka Kruha.pdf
pdf IZGRADNJA UREDITVE VOZLIŠČA Z UREDITVIJO ŽELEZNIŠKE POSTAJE PRAGERSKO .pdf
pdf Krajevne novice KS Pragersko-Gaj, 2018.pdf
pdf Rekonstrukcija železniške postaje Pragersko.pdf
pdf Vloga za sanacijo nivojskega prehoda na Pragerskem.pdf
pdf Obvestilo o rastju škodljive rastline.pdf
pdf Soglasje za postavitev javne razsvetljave.pdf
pdf Gajaš arestant na Pragerskem.pdf
pdf 2. krajevne novice KS Pragersko - Gaj (December 2015).pdf
pdf Razpis logotip KS Pragersko - Gaj.pdf
pdf Krajevne novice KS Pragersko - Gaj (april 2015).pdf
pdf Pripombe gradnje meteornih vod in kanalizacijskega sistema na Pragerskem in Gaju.pdf
pdf Državni prostorski načrt za preureditev železniške postaje Pragersko.pdf