TURISTIČNO DRUŠTVO BREZA PRAGERSKO GAJ

Kacova 12

2331 PRAGERSKO

 

SPLETNA STRAN: tdbreza.si

 

Matična št.: 1829530

TRR: 04430-0001224254 (NOVA KBM)


Predsednik: Milena Furek (041/328-455, milena.furek@guest.arnes.si)


LOGO:

OPIS:

Društvo smo ustanovili leta 2005 in v vseh letih pripravili številne prireditve, razstave, izlete za krajane, izdali zloženko in knjigo Pragersko skozi čas.

Vestno skrbimo za vodni stolp, kjer se nahaja zbirka železniških eksponatov, pod našim okriljem pa sta tudi muzejska lokomotiva in vagon, v katerem želimo urediti multimedijsko predstavitev zgodovine kraja in železnice ter ga »oživiti« z različnimi prireditvami.

V okviru društva zelo uspešno delujejo naslednje sekcije:

- Folklorna skupina Breza,
- Ljudski godci »Cugeci«,
- ročnodelska sekcija,
- sekcija podeželskih žena in
- športna sekcija.

 

Večje stalne prireditve našega društva so:

- pustovanje za otroke na pustni ponedeljek;
- gregorjevanje – spuščanje gregorčkov po Trojšnjici;
- srečanje folklornih skupin;
- cvetlični sejem z delitvijo zelenjavnih sadik in cvetja;
- razstave ob veliki noči, krajevnem prazniku in božiču;
- ročnodelske delavnice;
- praznovanje obletnice društva;
- postavitev jaslic na vodo.

 

 

Sodelujemo z društvi v kraju in turističnimi društvi MTZ Slov. Bistrica.