Krajevna skupnost Pragersko - Gaj (VE 02) vključuje naselji:

- Pragersko,
- Gaj

Število prebivalcev:  cca: 1839

Sedež krajevne skupnosti: Kolodvorska ulica 3, 2331 Pragersko

 

Mandatno obdobje: 2022-2026

 

Predsednik: Rudi KRUH

Podpredsednica: Maja LEŠNIK

Tajnik: Branko KRUH


Svet krajevne skupnosti šteje sedem članov:

 

  • Rudi Kruh

  • Maja Lešnik

  • Branko Kruh 

  • Uroš Šinkovec

  • Franc Turk

  • Matej Arnuš

  • Aleš Pogorevc

 

Mandatno obdobje: 2018-2022

Predsednik: Matej ARNUŠ

Podpredsednik: Lidija VINCEKOVIČ

Tajnik: Franc TURK


Svet krajevne skupnosti šteje sedem članov:

-Matej Arnuš

-Franc Turk

-Franja Ducam

-Branko Kruh

-Alen Bedjanič

-Franc Drame

-Lidija Vincekovič

 

Mandatno obdobje: 2014-2018 

Predsednik: Matej ARNUŠ

Podpredsednik: Matic MOHORKO

Tajnik: Franc TURK

 

Svet krajevne skupnosti šteje sedem članov:

-Franc Turk

-Matej Arnuš

-Matic Mohorko

-Sara Valand

-Danijel Vrabec

-Aleš Pogorevc

-Franc Drame