Krajevna skupnost Pragersko - Gaj (VE 02) vključuje naselji:

-Pragersko,
-Gaj.

Število prebivalcev:  cca: 1839

Sedež krajevne skupnosti: Kolodvorska ulica 3, 2331 Pragersko

 

Mandatno obdobje: 2018-2022

Predsednik: Matej ARNUŠ

Podpredsednik: Lidija VINCEKOVIČ

Tajnik: Franc TURK


Svet krajevne skupnosti šteje sedem članov:

-Matej Arnuš

-Franc Turk

-Franja Ducam

-Branko Kruh

-Alen Bedjanič

-Franc Drame

-Lidija Vincekovič

 

Mandatno obdobje: 2014-2018 

Predsednik: Matej ARNUŠ

Podpredsednik: Matic MOHORKO

Tajnik: Franc TURK

 

Svet krajevne skupnosti šteje sedem članov:

-Franc Turk

-Matej Arnuš

-Matic Mohorko

-Sara Valand

-Danijel Vrabec

-Aleš Pogorevc

-Franc Drame