KOMISIJA ZA GOSPODARSTVO IN KOMUNALO:

Predsednik: TURK Franc

Članica: VINCEKOVIČ Lidija

Član: BEDJANIČ Alen

 

KOMISIJA ZA ŠPORT, KULTURO IN PRIREDITVE:

Predsednica: DUCMAN Franja

Član: DRAME Franc

Član: KRUH Branko