Podpredsednica: Lidija Vincekovič

Lidija je diplomirana inženirka informatike in tehnologij komuniciranja in sem že nekaj let zaposlena v revizijski in svetovalni mednarodni družbi s sedežem v Ljubljani. Trenutno opravlja delo managerke projektov, povezanih predvsem z informacijsko tehnologijo (IT), pa tudi projekti pridobivanja in upravljanja evropskih sredstev, skrbnimi pregledi poslovanja in vpeljavo skladnosti z regulativami in standardi.