Splošni podatki

 

Krajevna skupnost Pragersko - Gaj (VE 02) vključuje naselji:
-Pragersko,
-Gaj.

Število prebivalcev:  cca. 1840

Sedež krajevne skupnosti: Kolodvorska ulica 3, 2331 Pragersko.

 • Uradne ure: Vsak prvi ponedeljek v mesecu med 18. in 19. uro
 • Elektronski naslov: ks.pragersko@triera.net
 • Identifikacijska številka: SI 69765502
  Matična številka: 5021731
  Šifra dejavnosti: 75.110
  Klasifikacijska številka: 8464 6

  Transakcijski račun: 01313-6450846459

   

  Krajevni praznik:  23. september.

   

  Pogoji za uporabo dokumentov krajevne skupnosti Pragersko - Gaj objavljenih na internetu.

   

  Avtentična in uradna verzija objavljenih dokumentov je edino tiskana izdaja, ki se hrani v arhivu na sedežu krajevne skupnosti Pragersko - Gaj.

  V primeru morebitne razlike med elektronsko obliko dokumenta objavljeno na inernetu in tiskano izdajo se za uradno in avtentično šteje tiskana izdaja ter morebitna objava v Uradnem listu RS. 

  Krajevna skupnost Pragersko - Gaj odklanja vsakršno odgovornost za škodo, ki bi nastala zaradi uporabe na inetrnetu objavljenih podatkov, oziroma podatkovnih baz.